naujienos

GoRamp įkūrėjas: žalinkime ne tik logistikos sceną, bet ir užkulisius

eFTi reglamentas skatins skaitmeninę ir žaliąją transformaciją transporto ir logistikos sektoriuje kaip joks kitas iki šiol taikytas veiksnys. Tačiau, eFTI nukreiptas tik į vieną tiekimo grandinės dalį - vežėjus - o kitas kritiškai svarbias grandinės dalis, tokias kaip gamybinių įmonių logistikos procesai, palieka užribyje. Ar nebus taip, kad diegdami eFTI paliksime gamybines įmones ir jų logistinius procesus užribyje, o šie galiausiai sugrįš ”bumerangu” ir taps neigiama astvara eFTI sukuriamai vertei bei siekiamiems tikslams?

eFTI – skaitmeninės transformacijos link

Logistikos sektorius yra vienas iš mažiausiai skaitmenizuotų. Pasak 2020 metais „Infobalt“ atliktos Lietuvos skaitmeninės ekonomikos apžvalgos, tik 2% transporto ir logistikos sektoriaus įmonių yra skaitmenizavusios savo resursus, įskaitant darbuotojų skaitmenines kompetencijas ir technologijų pasitelkimą vystant produktus. Atsižvegiant į tai, kad transporto ir logistikos sektorius sukuria apie 13% šalies BVP, bendras skaitmenizacijos lygis yra neproporcingai žemas. Tačiau, būtent skaitmenizacijos plėtroje slypi didžiulis sektoriaus augimo ir efektyvumo didinimo potencialas. Artimiausias didžiausias žingsnis sektoriaus skaitmenizacijos link – eFTI reglamento (eFTI – electronic Freight Transport Information) įsigaliojimas nuo 2024-ųjų.  

Naujuoju reglamentu siekiama sukurti vieningą ir efektyvią duomenų keitimosi sistemą tarp valdžios institucijų ir krovinius vežančių bendrovių. Tai turėtų prisidėti prie biurokratijos mažinimo ir administracinių procedūrų palengvinimo vežėjams ir valdžios institucijoms. eFTI reglamentas paskatins efektyvesnį vežėjų resursų panaudojimą, atsisakant popierinių dokumentų pildymo ir keitimosi, visą tai perkeliant į skaitmeninę erdvę. Skaičiuojama, kad dabar vienai kelionei su savimi reikia turėti apie 100 lapų popierinių dokumentų. Tad tuo pačiu metu, eFTi kreipia visą sektorių žaliojo kurso link.

Gamybinių įmonių įtaka sektoriaus žalinimo sėkmei

Žvelgiant į eFTI realizavimo iššūkius daugiausiai yra kalbama apie vežėjų problemas, teisinės sistemos ypatumus ir iniciatyvas įdiegti unifikuotą duomenų surinkimo sistemą. Tačiau, nepelnytai pamirštamos gamybinės įmonės ir jų logistiniai procesai. Tos pačios problemos, kurias siekia spręsti eFTI, lygiai taip pat egzistuoja ir gamybinėse įmonėse.

Šusnys popierinių dokumentų, rankinis apsikeitimas informacija ir dokumentais, didelis į procesą įtraukų žmonių skaičius ir stipri priklausomybė nuo individualių darbuotojų galiausiai nugula neefektyvių procesų ir išteklių švaistymo pavidalu, kurie taip pat atsiliepia ir vežėjams. Žinoma, visa tai nekuria pridėtinės vertės ir konkurencingumo.

Iš vežėjo pusės pervežimo procese dalyvauja vairuotojas, transporto vadybininkas ir buhalteris. Gamybinėje įmonėje be logisto šiame procese dar dalyvauja sandėlio darbuotojai, apsauga, pardavimų skyrius, muitinės tarpininkai, perkrovimo terminalai, uostai ir kiti. Ir jeigu vežėjai jau pradeda skaitmenizuoti savo procesus, tai gamybinėse įmonėse dar vyrauja ir, panašu, kad artimiausiu metu vyraus, rankiniai procesai.

Matant tokį tiekimo grandinės vaizdą peršasi mintis, kad skaitmenizacijos paskatinimas vežėjų sektoriuje neturės tokio efektyvumo, kaip galėtų turėti, paskatinus skaitmenizavimo ir žalinimo keliu žengti ir gamybines įmones. Galbūt reikalingas eFTI analogas gamybinėms įmonėms?

Rankiniu ar skaitmenizacijos keliu

Tvarkydamos savo logistinius procesus, gamybinės įmonės gali nueiti paprasčiausiu, mažiausiai tvariu ir pokyčių nereikalaujančiu keliu. Didėjant gamybos apimtims, didinamas ir rankinio darbo kiekis: samdoma daugiau žmonių, naudojama daugiau popieriaus, ir galiausiai prarandamas efektyvumas.

Alternatyva - skaitmenizavimas ir procesų automatizavimas. Sujungus tiekimo grandinę ir vidinius procesus IT sprendimais, gaunami tikslūs ir pamatuojami duomenys, leidžiantys greičiau ir efektyviau priimti sprendimus. Šiandien ne tik B2C, bet ir B2B įmonės nori matyti savo užsakymo kelionę nuo pagaminimo iki pristatymo.

Būtent šiandien skaitmenizacijos keliui yra geriausias sąlygos. Jeigu prieš 10 ar 20 metų įmonės samdydavosi IT skyrius, kurdavosi savo IT sprendimus ir dažnu atveju skaudžiai nudegdavo, tai šiandien - jau viskas pasikeitę. Tiek Europoje, tiek Lietuvoje gausu visiškai parengtų IT sprendimų, kurie sprendžia realias problemas už sąlyginai mažą abonentinį mokestį ir yra paruošti darbui įmonėje vos per kelias valandas.

Galimybė tapti lyderiais

Kartu su eFTI reglamentu realizuosis ir siekis valstybės mastu skaitmenizuoti informaciją apie krovinius, kuriuos veža Lietuvos vežėjai. Tačiau tai yra vienos krypties vizija, kuri leis vežėjams skaitmenizuotis, o gamybininkai liks užribyje. eFTI gali būti proveržis ne tik skaitmenizacijoje, bet ir žaliąjame kurse Lietuvos inovacijų politikoje.

Jau dabar Lietuvoje yra IT sprendimų gamybos įmonėms, kurie apjungia komunikaciją visoje tiekimo grandinėje ir kurie sėkmingai konkuruoja pasaulinėse rinkose. Lietuvos kaip logistikos inovacijų šalies autoritetas šioje srityje auga. Valstybei nereikia investuoti finansinių resursų kuriant IT infrastruktūrą gamybinių kompanijų logistinių procesų skaitmenizacijai realizuoti. Tai jau sukurta. Tad valstybei neužsidarius tik duomenų iš vežėjų infrastruktūros kūrime, o kartu ir remiant pokytį visose tiekimo grandinės dalyse, įskaitant gamybinių įmonių logistikos sritį, pasiektume kur kas daugiau.

Grandinė yra stirpi tiek, kiek jos silpniausia grandis, tad norėdami būti konkurencingi turime skaitmenizuoti net tik vežėjų procesus bet ir gamybinių įmonių logistinius procesus. Turime progą semtis lyderystės ir tapti lyderiais, skatinančiais skaitmeninę transofrmaciją ir žaliąjį tranzitą visoje tiekimo grandinėje.

Jei norite daugiau sužinoti apie GoRamp sprendimą kiemo valdymui – kreipkitės.

Kita